Wie een geschil heeft, wil daar het liefst zo snel mogelijk vanaf. Onenigheid, ruzie en conflict horen nu eenmaal bij het leven. Maar het vreet energie en roept veel emoties op: woede, angst en verdriet. Daarom is een normale, effectieve verhouding verre te verkiezen boven strijd en gekissebis dat weinig tot niets oplevert.

Wij zijn experts in veel vormen van conflictbemiddeling. Het kan gaan om moeiten in huwelijk, gezin en familie. Of het gaat om een geschil in de werkrelatie tussen werkgever en werknemer of tussen werknemers onderling. Ook worden we ingeschakeld bij geschillen binnen instellingen, bedrijven en kerken.

In deze situaties kunnen we van betekenis zijn. Wij zijn ervaren als conflictbemiddelaars en kunnen naast onszelf ook andere deskundige gecertificeerde mediators inschakelen. We stellen ons onafhankelijk en onpartijdig op. We willen als vredestichter bij een conflict betrokken zijn.

/templates/schaafsma/images/oversenp.jpg