Een belangrijke vorm van conflictbemiddeling is mediation. Dit is een vorm van conflictbemiddeling anders dan rechtspraak. Mediation verloopt volgens een duidelijke, effectieve procedure.

Doelstelling van mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil door bemiddeling. Onder leiding van een geschoolde mediator zoeken partijen naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is.

De rol van de mediator is, dat hij vanuit een onafhankelijke en onpartijdige positie partijen bij elkaar brengt. Dit gebeurt volgens een van te voren vastgestelde methodiek en procedure. Daarbij gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Op basis van deze twee begrippen is het mogelijk snel en tegen een betaalbaar tarief een geschil op te lossen. We werken volgens de richtlijnen van de Mediatorsfederatie Nederland (Mfn) en zijn aangesloten bij de Nederlandse Mediatorsfederatie (NMv)

/templates/schaafsma/images/mediation.jpg