Steeds meer mensen hebben behoefte aan een vorm van begeleiding in hun werksituatie. Dat komt doordat hun werksituatie ingewikkeld is. Of omdat ze naast de hoge werkdruk toe zijn aan een vorm van bezinning. Of omdat ze met vragen zitten over hun functioneren waar ze alleen niet uitkomen. Het kan ook zijn dat ze door anderen aangespoord worden om eens advies te vragen bij een ervaren en deskundige coach. Deze is in staat om door zijn betrokken en deskundige houding een proces van begeleiding in gang te zetten. Op methodische wijze wordt daarbij gewerkt aan de realisering van vooraf gestelde doelen.

Veel leidinggevenden, managers en directeuren hebben al voldoening beleefd aan een gevolgd coachingsproces. Ook professionals als hoogleraren, docenten, predikanten, pastores, artsen en advocaten hebben de waarde van een traject van coaching ervaren. Coaching hoeft geen individueel gebeuren te zijn. Ook veel teams hebben de winst van coaching leren inzien.

/templates/schaafsma/images/linksrechts.jpg