Vragen zijn van alle tijden. Ieder mens staat in zijn leven voor keuzemomenten. Beslissingen over opleiding, loopbaan, carriere, relatie en gezin: ze zijn aan de orde van de dag. Antwoorden zijn per generatie verschillend: twintigers, dertigers, veertigers verschillen van elkaar in hun reactie op het dagelijks gebeuren. Vijftigers, zestigers: ieder maakt afwegingen en keuzes die passen bij zijn en haar eigen leeftijd en afkomst.

/templates/schaafsma/images/kompas.jpg

Bij Schaafsma & Partners zijn wij, vader en dochter, het voorbeeld van dat generatieverschil. Samen staan we voor goede begeleiding en advies. We verschillen in onze stijl van handelen en optreden. Zo kunnen we voor vrouwen en mannen van verschillende generaties van betekenis zijn.

Jonge mensen moeten vaak in de hectiek van het dagelijks leven zich verhouden tot hun omgeving. Dat geldt ook voor dertigers en veertigers. Er zijn op korte termijn beslissingen nodig. Besluiten worden genomen op basis van intuitie en emotie. Vaak is het tempo maar net bij te houden. Vrouwen en mannen kunnen dan het gevoel krijgen dat ze klem zitten in de waan van de dag. Carina heeft daar verbinding mee en gevoel bij. Zij stemt haar begeleiding daar op af.

Mensen van middelbare leeftijd en senioren staan vaak anders in het leven. Zij maken meer gebruik van hun levenservaring en de lessen die zij geleerd hebben. Daar kunnen ze profijt van hebben, maar ze kunnen er ook door gehinderd worden. Zeker als je ouder wordt kun je terugkijkend op jouw carriere en leven stil staan bij momenten die beslissend waren. Vragen als: waar heb ik goed aan gedaan en wat had ik anders willen doen in mijn werk en relatie kunnen je bezighouden. Henk heeft daar weer meer gevoel bij en verbinding mee. Zijn begeleiding sluit daar op aan.