Organisatieadvies

Organisaties beter maken! Dat willen we bereiken met onze adviezen. We spannen ons er voor in dat we onze opdrachtgever met raad en daad terzijde staan. Zo dat hij en zij later weer verder kunnen op een strategisch en operationeel verantwoorde wijze.

Een goed advies is nooit weg. Daar zit hem nou net de kneep. Veel adviezen worden uitgebracht zonder dat ze opgevolgd worden. Ze verdwijnen in de bekende stoffige opbergplaatsen en hoeken waar niemand ze ooit terug ziet.

De adviezen die wij uitbrengen komen in samenwerking met de opdrachtgever tot stand na zorgvuldige analyse. Ze worden zo geformuleerd dat de opdrachtgever er wel een gevolg aan moet verbinden.

Onze adviezen zijn opgesteld in termen van doelen die gehaald en acties die ondernomen zouden moeten worden. Daarbij lopen wij er niet voor weg om het proces van invoering vervolgens te begeleiden en mogelijk te maken.

/templates/schaafsma/images/organisatieadvies.jpg